ملاک اعلمیت

سال گذشته بسیاری در چنین روزهایی به دنبال انتخاب مرجع اعلم پس از آیت الله بهجت بودند، مطلب زیر را بی‌مناسبت با این ایام ندیدم:

شیخ محمد علی کرمانی از فرزند آیت الله سید محمد فشارکی نقل می کرد که بعد از وفات میرزای بزرگ، پدرم، توسط من برای آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی پیغام داد که اگر خودش را اعلم از من می داند بفرماید تا من تقلید زن وبچه ی خودم را به او ارجاع کنم،واگر مرا اعلم می داند تقلید زن وبچه ی خود را به من ارجاع نماید.فرزند فشارکی می گوید :من این پیغام را بردم، میرزا تاملی کرده وبعد فرمود:خدمت آقا عرض کنید که آقا خودشان چگونه می دانند؟من این سوال را که جواب نیز بودخدمت پدرم عرض کردم.ایشان فرمود:برو عرض کن شما ملاک اعلمیت چه چیز می دانید. اگر دقت نظر میزان باشدشمااعلمید، واگر فهم عرفی میزان باشدمن اعلم هستم. گفت :من دوباره خدمت میرزا رسیده این پیغام را رساندم. ایشان باز تاملی کرده فرمودند: خود ایشان کدام یک از این ها را میزان قرار می دهند؟ من برگشته این جواب را که سئوال بود به پدرم ابلاغ کردم،آقا تاملی کرد،وبعد فرمود:دور نیست که دقت نظر میزان باشد!آنگاه فرمود که عموماً تقلید از میرزا کنیم. (+)

/ 3 نظر / 30 بازدید
محمد

با اين حساب، قطعا امام خامنه‌اي اعلم مراجع است

امین

بانام خدا و با سلام خدمت برادر گلم این جملات حضرت امام رحمه الله هم خیلی راهگشاست ! اگه صلاح دونستید در وبلاگتون قرار بدید : «.... مهم، شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد، بلکه یک فرد، اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد، ولی نتواند مصالح جامعه را تشخیص دهد و در زمینه اجتماعی و سیاسی، فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را بدست گیرد ....،

امین

ادامه فرمایش امام خمینی رحمه الله : مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای حاکم بر فرهنگ جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت، استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع است . یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوی و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمام فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است...»(بخشهایی از پاسخ حضرت امام خمینی به نامه آقای انصاری)