آقای متخصص! اطلاعات شما کهنه است

اسفند 1357

مصاحبه دریادار دکتر سید احمد مدنی وزیر دفاع دولت موقت با واشنگتن پستيکی از شفاف ترین موضعگیری های ملی گرایان در صدر انقلاب است: "ما تصمصیم داریم سلاحهای خریداری شده از امریکا از جمله هواپیماهای اف-14 را باین کشور پس دهیم... ارتش نصف خواهد شد..."

او تمام القاب لازم برای کارشناس بودن را داشت؛مدرک دانشگاهی دکترای حقوق، درجه نظامی دریاداری و سابقه همراهی با مبارزات ملی ( حداقل آنگونه که اعلام شده بود) و... همه سبب می شد که این سخنان کارشناسانه تلقی شود. زیرا او معتقد بود " جمهوری اسلامی در خلیج فارس و اقیانوس هند دیگر نقش ژاندارم منطقه را به عهده نخواهد داشت و از صرف هرگونه برنامة پرهزينه در اينمنطقه جلوگيري خواهد کرد " و هزینه های هر پرواز اف-14 به قدری سنگین است که استرداد آنها مطابق منافع ملی خواهد بود. او آینده را بدون در نظر گرفتن دشمنان ترسیم می نمود. 

هواپيماي جنگياف-14در آن زمان پيشرفته ترين جنگنده جهان بود و به واسطه وام ایران به آمریکا از خطر ورشکستگی نجاتيافته بود و به همین دلیل آمریکا ناگزیر به تحویل تعدادی از آن به متحدش در خاورمیانه رضایت داده بود و تنها در اختیار ایران و آمریکا قرار داشت. در طی سال هایجنگتحمیلی، جنگنده اف-14، خسارات جبران ناپذیریرا به نیروی هواییرژیم بعثیوارد آوردند که اگر تقویت بعدیصدام توسط غرب صورت نمیگرفت، نیروی هواییعراقدرابتدا به طور کلی نابود و تقریباً فلج گشته بود. حتی گفته می شد که فرمانده نیروی هواییعراقبه خلبانان فرمان دادهبود که در صورت مشاهده تامکت های ایرانی، به سرعت عقب نشینی کرده و درصدد مقابله باآن بر نیایند؛ چرا که پیروز نبرد از ابتدا معلوم بود. 

بیان ضرورت استرداد چنین سلاح کارآمدی به بهانه های عدم صرفه اقتصادی از سویيک به ظاهر متخصص انقلابی در بحرانی ترین شرایط انقلاب اگر موجب سستی در نگهداری آن می گردید بی شکيک دستاورد مهم برای غرب و شکستی برای نظام نوپای اسلامی بود. 

اسفند 1385

دكتر احمد شيرزاد، نماینده مجلس ششم که انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی او را به عنوان كارشناس مسايل هسته اي دعوت نموده بود در سخنانی در دانشگاه تهران گفت:" اكنون سه سال است كه بحث ايجاد چرخه غني سازي اورانيوم در ايران مطرح و باعث شده انواع اتهامات از سوي كشور هاي غربي متوجه ايران شود. اين اتهام ها سبب شده رابطه ما با دنيا تغيير كند و به ضرر ما تمام شود در حاليكه اساسا وقتي معادن اورانيوم ما بسيار محدود هستند چگونه مي خواهيم چرخه سوخت داشته باشيم. برآورد كل معادن ما حاكي از اين است كه بيش از هزار و چهار صد تن ذخيره نداريم ... ايران با توجه به اينكه ذخيره بسيار پاييني، آن هم با خلوص پايين دارد، اكنون به دنبال تكميل اين چرخه است در حالي كه همواره هزينه هاي زياد اقتصادي و سياسي در اين رابطه پرداخت كرده است... من سئوالم اين است كه اين همه هزينه دادن به خاطر چيست. " این دقیقا همان شبهه ای بود که اوایل سال جاری نیز توسط مباحث به ظاهر علمی برخی از مدعیان ملی گرایی طرح شد اما با پاسخهای به موقع متخصصان مشخص گردید که اطلاعات مذکور که از آن برای غیر اقتصادی بودن این صنعت کمک گرفته می شود اطلاعاتی کهنه و مربوط به قبل از اکتشافات و مطالعات جدید در معادن بندر عباس، ساغند، ناریگان ، خشومی و... بوده است. 

هدف شیرزاد از طرح چنین بحثی که پیشتر پاسخ گرفته است را می توان در ادامه سخنانشيافت: "انرژي هسته اي از ابتدا پتانسيل ايجاد وفاق داشت و با شعار انرژي هسته اي حق مسلم ماست اين وفاق ايجاد شد، اما اين وفاق تا كي مي تواند ادامه پيدا كند؟... ديگر انرژي هسته اي قادر نخواهد بود بسيج توده اي ايجاد كند. "

این نوع اظهار نظر ها در شرایطی ابراز می شود که دشمن بیشترین فشارش را برای تعلیق حتی بسیار کوتاه مدت فعالیت های هسته معطوف داشته است. این بار اوست که خواستهيا ناخواسته  در مسیر دشمن گام بر می دارد. داستان پطروس فداکار را ازياد نبرده ایم؛ اگر امروز جلوی این روزنه که تلاش می شود در سد حاصل از وحدت ملی ایجاد کنند را نگیریم اسفند 1404 ...

******

برای نمونه از نوشته های قبلیم نیز چندتا لینک گذاشتم.

http://www.shomanews.ir/articles/2006/06/post_9.php

http://www.shomanews.ir/articles/2006/06/post_7.php

http://www.nama.ir/papshow.php?ni=85

http://www.nama.ir/papshow.php?ni=81

 

/ 0 نظر / 8 بازدید