نگاهی دوباره بر پیام دوم خرداد   

درست یازده سال پیش بود که در چنین روزی حضور سی میلیونی مردم در پای صندوقهای رای موجب شگفتی جهانیان شد. حضوری که به مفهوم مشارکت 89 درصدی مردم در انتخابات و مهر تاییدی بر نظام جمهوری اسلامی ایران بود. همین حضور پرشکوه بود که سبب گردید رهبر معظم انقلاب آنرا "حماسه دوم خرداد" بنامند و از رییس جمهور و اطرافیانش بخواهند که این پیروزی را لطف خدا دانسته و در پی خدمت به مردم باشند.


در متن حکم تنفیذ سید محمد خاتمی نیز مفهوم "خدمت به مردم" بار دیگر مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب قرار گرفت که از رییس جمهور و حامیانش خواستند " این فرصت ارزشمند را که مانند همه چیز جهان، گذرا و تمام شدنى است، مغتنم شمارند و به قدر همه‏ى وسع و توان خود، به این ملت عزیز و صمیمى و هوشمند خدمت کنند... اقشار ضعیف مردم که شامل صادق‏ترین و فداکارترین یاوران انقلاب در روزهاى دشوار بوده‏اند و خواهند بود، همچنان نیازمند توجه و کار و اهتمام ویژه و طولانیند. و وظیفه‏ى اهم جناب‏عالى و همکارانتان، رسیدگى و علاج‏جویى براى آنان و مجاهدت در راه استقرار عدالت اجتماعى است."
اما این مهم در طول 8 سال قدرت جناح دوم خرداد مورد غفلتی شدید قرار گرفت. تا آنجا که در پاسخ به انتقاد رسانه هایی که از بی توجهی دولت به عدالت اجتماعی و معیشت مردم سخن می گفتند؛ آنها را متهم به بسیج کردن "لشگر قابلمه به دست ها" کرده و از درک نکردن "پیام دوم خرداد" توسط کسانی که تلاش می کردند آنها را با شعار هایی همچون "خشونت طلب" به حاشیه برانند سخن گفتند.
این غفلت تا آنجا ادامه یافت که مسیر کمال کشور تنها در "تنش زدایی" با غرب و "گفتگوی تمدنها" دنبال شد و "عدالت اجتماعی" شعاری منسوخ شده و متعلق به تفکرات کمونیستی تلقی گردید. فرصت چهارساله دوم خرداد بسیار زود به پایان رسید و مردم بار دیگر فرصت خدمت را برای خاتمی و یارانش در خرداد سال 1380 تمدید کردند، اما چهار سال دوم نیز با همان رویه به پایان رسید.
مردم بار دیگر با حضوری حماسی در سوم تیر 1384 به میدان آمدند و این بار فردی را انتخاب نمودند که اصلی ترین شعارهای او "خدمت به مردم" و "عدالت اجتماعی" بود. این انتخاب به خوبی اثبات کرد که کاملترین دریافت از پیام دوم خرداد از آن رهبری بوده است و کسانی که با ادعای حمایت از خاتمی او را از دنبال نمودن این پیام دور کردند اصلی ترین عاملان شکست او بودند. شکستی که در عدم اعتماد مردم به نامزد مورد حمایت خاتمی در انتخابات های پس از پایان دوره او بارها تجلی یافته است؛ تا آنجا که اصلاح طلبان ناگزیر به حذف عبارت "یاران خاتمی" در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی شدند تا چشم بر عدم اعتماد مردم به خاتمی ببندند.
امروز می توان گفت آنچه جبهه دوم خرداد را به سقوط کشاند، از جمله همین بود که دشمنان دوست نما بر منتقدین دلسوز رجحان یافتند و تمجید کاذب غرب از آنچه آنرا "توسعه سیاسی" نامیده بودند از "خدمت به مردم" مطلوب تر گشت و با نشنیدن پیام واقعی مردم کار دوم خرداد به قهقرا کشید.

متن کامل