آواز دلفین ها یا منطق طوطی طاس   

مطالب مسیح علی نژاد غالبا حاوی کنایه هایی به احمدی نژاد است که به گمانم از یک نفرت عمیق ناشی می شود. اما مطلب اخیر او بیشتر به مردم توهین کرده بود.

یادداشتی برای روزنامه ایران نوشتم، بسیار تند تر از این بود که خواهید دید اما پس از آنکه مدیرمسئول تلفنی با کروبی صحبت کرد و از او شنید که از مقاله بی خبر است و قول داد از مردم عذرخواهی کند؛ مقدار زیادی توسط وی تعدیل شد.

ترجیح دادم همان متن تعدیل شده را برایتان بگذارم تا مثل همیشه مرا از نظراتتان بهره مند کنید. لازم به توضیح نیست که کروبی زمانی که صفحات روزنامه برای چاپ رفته بود نامه عذرخواهی خود را منتشر کرد.

برای دیدن مقاله اینجا کلیک کنید و یا در اینجا نسخه موجود در روزنامه را ببینیداین هفته کمی سرم شلوغ بود دیر وبلاگ را بروز کردم.


از همان روزهاى نخست که در گمانه هاى رسانه اى، طرح پرداخت نقدى یارانه ها به گروه هاى هدف از سوى دولت نهم مطرح شد؛ برخى تلاش نمودند که این راهکارها را با طرح معروف ۵۰ هزار تومانى یکى از کاندیداهاى انتخابات ریاست جمهورى نهم مقایسه کنند. طرحى که در آن آقاى کروبى وعده پرداخت ماهانه ۵۰ هزار تومان به هر ایرانى را داده بود، اما این قیاس آنقدر غیرمنطقى مى نمود که از همان ابتدا با استقبالى روبه رو نشد.
اما این قیاس مع الفارق گویا این روزها برخى افراطیون احتمالاً نفوذى در حزب ایشان را بار دیگر به یاد ایام پرتب و تاب انتخابات انداخته است. شاید از همین رو است که یکى از نویسندگان ثابت روزنامه آقاى کروبى، به مثابه داستان «طوطى طاس» مولوى و براساس منطق حاکم بر ستاد انتخاباتى وى، به قضاوت درباره رابطه مردم و احمدى نژاد پرداخته است.
در این یادداشت که ارگان رسانه اى حزب اعتماد ملى آن را با عنوان «آواز دلفین ها» منتشر کرده، نویسنده با مقایسه توهین آمیز مردم با حیوانات سیرکى که آنها را در سفر تفریحى به جزیره کیش دیده است، به صداى آنها در هنگام دریافت غذا اشاره کرده که «سمفونى گرسنگى و گردن کجى و گدایى و گریه است» و حمایت عاطفى مردم از احمدى نژاد را در سفرهاى استانى، از همین جنس و حلقه پرشور مردمى به دور رئیس جمهورشان را همانند «جمع شدن حیوانات گرسنه به گرد جوانى متکبر» تعبیر کرده است که «از شدت فقر به لقمه اى اندک راضى گردیده اند»! نویسنده این نوشتار موهن که تا چندى پیش به دعوت رسانه هاى انگلیسى به این کشور رفته و مدت مدیدى یادداشت هایش براى ارگان اعتماد ملى را از لندن ارسال مى نمود، در این نوشته همچنین با افزودن به توهین هایش به مردمى که به زعم وى از دانشگاهیان و نخبگان در میانشان یافت نمى شود(!) توهین هاى مکررى نیز به رئیس جمهور روا داشته و منطق طوطى مولانا را در «قیاس به نفس» به نمایش گذاشته است که: «در این رهگذر نیز چه بسا فضایى حاصل مى شود که در بزنگاه هاى انتخاباتى وعده هاى چرب ترى مانند پرداخت مستقیم یارانه ها به مردم، جمعیتى را بیشتر از به انجام و فرجام رساندن امور زیربنایى کشور به وجد مى آورد.»اگرچه جریان رسانه اى مخالف دولت این روزها حجم لجن پراکنى علیه شخصیت دوم کشور و همچنین دولت را به طور بى سابقه اى افزایش داده است و براى دستیابى به این هدف از پایمال کردن اولیه ترین اصول اخلاقى هم صرفنظر نمى کند اما نوشته جدید منتشر شده در ارگان این حزب دوم خردادى، رفتارشناسى اصلاح طلبان در انتقام از ملت را تسهیل مى کند.
هواداران افراطى دوم خرداد در بیان این گونه اظهارنظرها و اهانت ها به ملت البته پیش از این هم سابقه داشتند، چنان که یک نماینده افراطى مجلس ششم نیز در اهانتى مشابه به ملت ایران و محرومین، آنان را انسان هاى گرسنه اى دانسته بود که براى «مرگ موش کوپنى» هم به صف مى ایستند! اما آنچه مایه تعجب همگان است انتشار این اهانت ها در ارگان حزب شخصى است که این روزها کوس مخالفت وى با افراطیون جریان دوم خرداد است که همین امر وجه اصلى تمایز او و حزبش با افراطیون این جبهه در ماه هاى اخیر بوده است.به هرترتیب باید فاز جدید اهانت هاى افراطى مخالفین دولت را انتقام کشى از ملت علاوه بر حمله به دولت نامید. آنان اینک به توهین هاى سخیف به ملت روى آورده اند چون این مردم آنها را از قدرت به زیر کشیده اند. مردمى که کمتر از ۴۰ روز پیش براى چندمین بار به مدعیان اصلاحات «نه» گفتند. و احتمالاً همین امر باعث گردید آنها امروز، مستضعفینى را که مورد تکریم بنیانگذار انقلاب(ره) بودند و از سوى ایشان ملقب به «ولى نعمتان» مى شدند اینگونه مورد تحقیر و شماتت عصبى گونه قرار دهند.حال باید دید، دبیر کل محترم این حزب که بارها مرز خود را با افراطیون فریاد کشیده، با عناصرى که به نام تشکل او و به اسم فعالیت سیاسى، به طرح زشت ترین و سخیف ترین اظهارات مى پردازند، چه خواهد کرد.

متن کامل