گلایه ای از یک دیدار   

ابن بابویه ، این گورستان قدیمی تهران جای غریبی است؛  گورستانی که از صد سال پیش تا امروز خانه ابدی کسانی است که چهره در نقاب سرد آن گرفته اند و در میان آنها چهره های شهیر بسیاری به چشم می خورد. در آن میان سنگی بلند نظر را به خود جلب می کند، سنگی که برروی آن حک شده : سید حسین فاطمی، وزیر خارجه، مردی که تا آخرین نفس یک نام را تکرار کرد: وطنم ایران.


شاید این جمله حک شده بر قبر او – جایی که عموما جملاتی مذهبی بر آن نقش می بندد- به خوبی گویا تفکر وی باشد؛ تفکری که سبب شد حتی در واپسین روزهای عمر حکومت مصدق، که بسیاری از اطرافیان از نخست وزیر ملی گرا بریده بودند، فاطمی به عنوان تنها همراه او شناخته شود.

در سالهای اخیر مصدق، فاطمی و ملی گرایی (با تعریف جبهه ملی) یکی از وجوه ممیزه بین اصولگرایان و اصلاح طلبان بوده است و این امر از آن جهت بیشتر اهمیت می یافت که حضرت امام به دفعات تفکر آنها را رد کرده و اسلام را سیلی خورده از مصدق و یارانش دانسته بودند و البته اصولگرایان پیروی از خط امام را خط قرمز خود اعلام کرده اند.

بغل دکتر، رحیم مشایی نشسته که تو این عکس معلوم نیست

این تقابل با اصولگرایی درباره فاطمی یک بعد دیگر نیز دارد، پنج هفته پس از نخست وزیری مصدق، نواب صفوی  دستگیر شد و عامل دستگیری رهبر فداییان اسلام را دکتر حسین فاطمی دانسته اند. نواب صفوی که شرایط نخست وزیری مصدق را به شرط اجرای احکام اسلامی مهیا کرده بود، اما مزدش را با بازداشت گرفت.

گفته اند دکتر فاطمى رابط اصلى توافق دربار و جبهه ملى بود و حتى در تحصن زندان قصر فدائیان اسلام، دکتر فاطمى همراه سرهنگ نظرى، به برخورد فیزیکی با نواب صفوی پرداخت، همان دکتر فاطمی که «نشان همایونى» از محمدرضا پهلوی دریافت کرد و ...

شاید اینک پس از پنج دهه از اعدام او به دست شاه، ضرورتی بر بررسی دیدگاه های او جندان احساس نشود؛ لکن در این سالها اما و اگرهای بسیاری در خصوص اعتقادات فاطمی مطرح بوده است.

در چنین شرایطی دیدار رییس جمهوری که خود را برخواسته از تفکر اصولگرایی می داند با همسر فاطمی جای بسی تعجب است. زمانی این تعجب بیشتر می گردد که همسر او که سالهای پس از انقلاب را در آمریکا گذرانده، حتی در این دیدار نیز حجابی نابسامان دارد.

بدون آنکه بخواهیم اتهامی را متوجه کسی نماییم، به انتظار پاسخ این سوال هستیم که آیا این دیدار و انعکاس رسانه ای او جای گلایه برای اصولگرایان ندارد؟

----------

۱- این یادداشت در روزنامه همشهری نوبت عصر روز یکشنبه ۲۵ فروردین به چاپ رسید؛ به اقتضای فضای نشر بسیاری از گلایه ام از دکتر احمدی نژاد و توضیحاتم  در چرایی نکوهش این دیدار دچار خود سانسوری شد...

۲- علت نگارش این یادداشت سکوت اصولگرایان دیگر در این زمینه بود و اینکه هیچ رسانه اصولگرای دیگری جز همشهری حاضر به چاپ آن نبود؛ واقعا اصولگرایی با معیارها مشخص می شود یا اشخاص؟

۳- در کنار دکتر، اسفندیار رحیم مشایی نشسته است، همان که به او می گویند چشم اسفندیار دکتر احمدی نژاد، هم او که اینک پدر عروسش شده است، هم او که بانی این دیدار بود و برغم مخالفت بسیاری با اصرار او خبر دیدار با ۵ روز تاخیر بر سایت رسمی رییس جمهور رفت ...

متن کامل
۱۳۸٧/۱/٢٩ - محمد مهدی اسلامی