راهکار مقابله با نفوذ آمريکا، ديروز اعدام انقلابي، امروز...   

اول بهمن 43 سال پيش، مصادف با سالروز جنگ بدر در صدر اسلام گرديده بود؛ ‌درست در همان روز كه ستون خيام دشمنان اسلام به دست سپاه اندک مسلمانان در دومين سال هجري فروريخت و ابوجهل را راهي جهنم نمود، ‌ياران امام خميني در موتلفه اسلامي نيز با جمعي اندك اما متصل به ايمان الهي، ستون خيام دشمن را هدف قرار دادند و حكم الهي را درباره حسنعلي منصور كه وجوه مشترك بسياري با ابوجهل داشت،  در عملياتي كه به تبرك آنرا بدر ناميده بودند؛ اجرا نمودند.
ابعاد اين حركت كه با دريافت مجوز شرعي از مراجع و نمايندگان شرعي امام در زمان تبعيد ايشان به وقوع انجاميد، به كرات بيان گرديده و تكرار مكرر آن چندان لطفي ندارد، اما آثار اين اقدام بيشتر مورد غفلت واقع گرديده است.
ترديدي نيست كه در زمان وقوع اين حركت، موجي از ترديد و نا اميدي حاصل از شكست تلاشهاي آيت الله كاشاني و شهيد نواب صفوي در جامعه گسترده بوده است و خفقان پس از كشتار بي سابقه رژيم ستمشاهي در 15 خرداد ماه 1342 همچنان بر جامعه سنگيني مي نمود كه به دستور آمريكا امام خميني دستگير و تبعيد مي گردند و با تبعيد آن بزرگوار آيه هاي ياس بسياري سروده مي گردد كه هيچ راهي در مقابله با شاه كه مستظهر به حمايت بي شائبه غرب است وجود ندارد. در چنين شرايطي سرنگون شدن نخست وزيري كه حكم خود را رسما از آمريكا دريافت نموده بود، بارقه هاي اميد را در دلهاي انقلابيون احيا كرد و آمريكا نيز كه با تبعيد امام، نهضت او را تمام شده انگاشته بود، در چهلمين روز از تبعيد با چنين واكنشي مواجه گرديد تا بداند مقاومت مردم ايران با رفتارهاي تهديد آميز درهم نمي شكند.
اينك 43 سال از بهمن 43 گذشته است و شهد حاكميت اسلام در ميهنمان، به بركت خون شهيداني همچون اماني، بخارايي، صفارهرندي و نيك نژاد  سالهاست كام مردم را شيرين نموده و رنگ حكمراني آمريكايي از كشور برچيده شده است.
اينك آمريكا كه همچون ببري زخم خورده چهار دهه است كه به انتظار وارد كردن ضربه اي به نهضت امام خميني (ره) از هيچ راهي غفلت نورزيده، در تلاش است با همكاري و حمايت خود از كساني كه همچون آل سفيان عقده بدر در گلو دارند و بدون هيچ اعتقادي به بنيانگذار انقلاب، منافقانه در تلاش براي انحراف مسير نهضت و حاكميت معاويه و يزيدها بر كشور هستند، از ادامه حكمراني اسلام بر كشور جلوگيري نمايد.
يكي از اين راهكارها، وارد نمودن عناصري نفوذي به مجلس شوراي اسلامي است تا از آن طريق بر فتنه هاي خود عليه كشور اسلاميان عمق بخشد و حتي از ابراز آن ابايي ندارد؛ بوش رسما از حمايت خود از گروهي سخن مي گويد كه سابقه عملكرد سياهي از خود به جاي گذاشته اند. اينك كه حاكميت اسلامي در كشور حكمفرماست، تداوم راه آن شهيدان براي ما بي شك ساز و كار ديگر مي طلب، اگرچه نقش ابزارهاي نظارتي در اين ميان بخش عمده اي از تكليف ما را سبك كرده است اما به راستي وظيفه ما در براي جلوگيري از رخنه نيروهاي آمريكايي چيست؟

متن کامل
۱۳۸٦/۱۱/٦ - محمد مهدی اسلامی