سخنی سربسته با نمایندگان به مناسبت روز مجلس   

از اولین مجلس شورای اسلامی رسم بر آن بوده است که مجالس با پیام رهبری آغاز به کار نمایند؛ پیامی که به تعبیری مانیفست آن مجلس محسوب می گردیده است. رهبر معظم انقلاب در تاریخ ششم خرداد 1383با صدور پیامی به نمایندگان مجلس هفتم در آغاز به کارشان، آنها را به چند موضوع به عنوان ضرورتهای کاری در این دوره راهنمایی کردند که برخی از اهم نکات آن بدین شرح است:
1- نمايندگى در مجلس، حضور در عرصه‌ى خدمتگزارى به مردم است... به شرط الزامى آن‌كه غفلت نورزيدن از وظيفه‌ى خدمتگزارى است پايبند بمانيد.
2- تعهدى كه از اين گزينش بر ذمه‌ى شما است، در اصول قانون اساسى و بويژه در سوگند نمايندگى بروشنى تبيين شده است. به اهميت و عمق و ابعاد اين سوگند در همه حال پايبند باشيد.
3- مردم هميشه طرفدار نمايندگانى با ايمان، خدمتگزار، عدالتخواه، امين، و تلاشگر در راه عزت و استقلال كشورند، و در هر دوره كسانى را كه داراى اين ويژگيها دانسته‌اند، به نمايندگى برگزيده‌اند. به اعتماد مردم ارج نهيد و از اين ويژگيها در مجلس، پاسدارى كنيد.
4- هر گفتار و كردارى در مجلس كه به فرسايش نظام بينجامد؛ مردم را از كارگشائى نمايندگان خود نوميد و در راست‌گوئى آنان به ترديد افكند؛ بيگمان در سمتى مخالف با وظيفه‌ى نمايندگى است. نماينده‌ى مجلس در اين صورت، وكيلى بى‌موكل و نشسته بر اريكه‌ئى ناسزاوار است.
هشتم خرداد ماه امسال که نمایندگان این مجلس برای آخرین سال خدمت معظم له رفته بودند، ایشان با ابراز رضایت کلی از مجلس و بیان نقاط قوت آن و بر شمردن این نکته كه «در مورد اين دوره‌ى از مجلس اين حقير مى‌توانم عرض بكنم و جمعبندى‌اى كه تا امروز از اين مجلس، به نظر من مجلس خوبيست و جزو دوره‌هاى خوب مجلس محسوب مى‌شود» ، نکاتی را نیز تذکر فرمودند: « اين يك‌سال آخر هم باز با چشم بر هم زدنى خواهد گذشت. براى ما چه مى‌ماند؟ كارى كه در اين يك سال انجام بدهيم ... در اين يك سال خيلى كارهاى بزرگى مى‌شود انجام داد... سال آخر يكى از سالهاى امتحان است... نبايد فكر كنيم كه چون ما نماينده‌ى فلان شهر يا فلان استانيم، مرتب بايستى براى آن شهر يا استان امتياز بگيريم. اين يك ميدانِ رقابتِ غلط و بى‌برنامه و نادرستى است كه تبعات بدى هم دارد... شما نماينده‌ى همه‌ى ملت ايرانيد. شأن مجلس هم قانونگذارى است، نه گرفتن تسهيلات و كمكهاى عمرانى و غيره براى آن منطقه‌ى خود ... اين حالت گاهى در سال آخر تشديد مى‌شود؛ حالا ما اين را بى‌رودربايستى به شما عرض بكنيم؛ مراقب باشيد. بنابراين سال آخر، سال امتحان الهى است. هميشه اين‌طور بوده، حالا هم همين‌طور است. مراقب باشيد.»
سخنان رهبری ابعاد دیگری نیز همچون ضرورت تعامل مناسب با دولت و ... داشت که در رسانه ها به میزان کافی بدان پرداخته شد، اما به نظر می رسد این فراز اخیر این روزها مبتلابه تر است.
سخن با دوستان اصولگرا سربسته می گوییم؛ این سخنان را مرور کنید و همچنین تیترهای سایت های خبری را: « آخرین روزهای پارلمان و بحران حدنصاب» ، « مجلس بدون عدد آغاز به کار کرد» ، « چرا مجلس به حد نصاب نرسید؟» ، «غيبت نمايندگان جلسات مجلس را پي درپي تعطيل مي کند» ، «روزهاي سرد پارلمان» و ...

*این مطلب در شماره ۵۳۹ هفته نامه شما درج گردیده است

متن کامل
۱۳۸٦/٩/۱۱ - محمد مهدی اسلامی