حزب کارگزاران لیبرال دموکرات اسلامی   

سلام.

اول لازم است مناسبتهای مهم امروز را یادآوری نمایم: ۱- شهادت شیخ فضل الله نوری(۱۲۸۸ش) ۲- تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید رجایی (۱۳۶۰ش) 3- اشغال کویت توسط عراق (۱۳۶۹ش) ۴- تولد محمد مهدی اسلامی (۱۳۶۰ش)

بگذریم؛ از وقتی که دوستانم در نشریه "ذکر" مصاحبه جنجالی خود را با مرعشی گرفته بودند قصد داشتم یک بررسی اجمالی درباره حزب کارگزاران داشته باشم که بالاخره به نتیجه رسید:

حزب کارگزاران لیبرال دموکرات اسلامی (+)

در ذیل بیانیه اعلام موجودیت این حزب نامهایی دیده می شد که اغلب چهره های آشنایی بودند و سالها سابقه حضور در قدرت را داشتند. افرادی همچون آقازاده، زنگنه، ترکان، غرضی، نجفی، فروزش، محمدخان، مهاجرانی، نوربخش، محمد هاشمی، مرعشی، امراللهی، هاشمی طبا، کرباسچی و ... که در آن موقع بر کرسی وزارت، معاونت رییس جمهور، ریاست بانک مرکزی و شهرداری تهران نشسته بودند. این امر به خوبی بیانگر آن بود که مدیران اجرایی کشور با تشکیل گروه قصد بسط قدرت خود به دیگر عرصه های حاکمیت را داشتند...

مثل همیشه منتظر انتقاداتتان هستم.

متن کامل
۱۳۸٦/٥/۱۱ - محمد مهدی اسلامی