تفال سوم تیر   

علاق زیاد من به ادبیات از سال دوم دبیرستان آغاز شد، هنوز هم گهگاه که فرصتی دست دهد مطالعاتی دارم. اما از همه شعرا بیشتر به حافظ علاقه مندم. به نظرم با همه زیبایی شعرهای سهراب و فروغ و شاملو و اخوان و ... هیچ یک عطش درونی مرا مثل حافظ سیراب نمی کند. تفالی برای سالروز سوم تیر به حافظ زدم که برایم جالب بود:

مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد
قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد
رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت
مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد
مرا روز ازل کاری بجز رندی نفرمودند
هر آن قسمت که آن جا رفت از آن افزون نخواهد شد
خدا را محتسب ما را به فریاد دف و نی بخش
که ساز شرع از این افسانه بی​قانون نخواهد شد
مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم
کنار و بوس و آغوشش چه گویم چون نخواهد شد
شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی
دلا کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شد
مشوی ای دیده نقش غم ز لوح سینه حافظ
که زخم تیغ دلدار است و رنگ خون نخواهد شد

می خواستم برخلاف اغلب که به دکتر احمدی نژاد پرداخته اند تحلیلی پیرامون آیت الله  هاشمی رفسنجانی و انتخابات سوم تیر بنویسم که به دلایلی پشیمان شدم. ما را از سوم تیر همین تفال بس است.

متن کامل