راه احصای خط امام (بدون شرح)   

به بهانه سالروز عزل بنی صدر

 

متن کامل
۱۳۸٩/۳/٢٥ - محمد مهدی اسلامی