چون لاله جگر خونم از داغ شقایق ها   

متن کامل
۱۳۸۸/٥/٢٠ - محمد مهدی اسلامی