راه حلی برای انتخابات همزمان   

دیشب مهمان یکی از شخصیتهای سیاسی حامی احمدی نژاد بودم. بحثهای فراوان درباره اقدامات دولت که صحیح یا نا صحیح بودن آن محل مشاجره او و فرزندش بود. حرفی زدم که از من انتظار نداشت اما باور قلبیم بود. گفتم مشکل این است که پیش از آنکه وارد میدان عمل شویم شعارهایی می دهیم که عملیاتی نیست. اینرا درباره بحث شیرین گرانی ها و شعارهای انتخاباتی احمدی نژاد گفتم. میزبان که انتظار چنین حمله ای نداشت بعد از کمی تامل با خنده گفت عمل که نمی کنند اگر شعارش را هم ندهند که خیلی بد می شود... جالبتر خاطره ای بود که نقل می کرد در دولت ششم در دیداری، یکی از بزرگان قم به آقای هاشمی می گوید آقا برای گرانی فکری جدی بکنید و آقای هاشمی پاسخ می دهد اشتباه ما این است که کم گران می کنیم؛ باید قیمتها را واقعی کنیم بدون هیچ سوبسید!! و از توضیحات ایشان درباره درستی دیدگاهش مصداق می آورد. البته میزبان از دوستان قدیم آقای هاشمی است و این سخن را به عنوان نقد نمی گفت.

جالبتر اینکه وقتی اخبار از مصوبه مجلس برای طولانی تر شدن دوره خود و کوتاه تر شدن دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد جهت یکی شدن انتخاباتها ، خبر داد و ایشان از رد شدن آن در مجمع تشخیص مصلحت به طور قطعی سخن می گفت و ادله می آورد که مردم تنها برای ۴ سال به نمایندگان وکالت داده اند؛ به شوخی گفتم بهترین راه حل این است که دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد را به کوتاه کنند که انتخاباتش با همین تاریخ فعلی انتخابات مجلس هماهنگ شود ؛ یک تیر و دو نشان است هم محبوبیت رییس جمهور بار دیگر محک می خورد و هم نیاز به نقض قانون و اضافه کردن به دوره نمایندگی مجلس هفتم نیست. البته فقط شوخی کردم باور کنید منظوری نداشتم.

متن کامل