دیر، تلخ ، ضروری و...   

داشتم مرور روزنامه های امروز تهران از نگاه بی بی سی را می خواندم که به این بخش رسیدم:

روزنامه ايران در صدر اخبار خود همراه با خبر آبگيری سد سيوند يادآور شده که طرح اوليه سد سيوند پنجاه سال قبل تهيه شده و در دولت های هاشمی و خاتمی مقدمات اوليه آن فراهم آمده است. اين توضيحات در مورد سدی که آبگيری آن با انتقاد مجامع داخلی و خارجی روبرو شده در حالی مورد تاکيد قرار گرفته که مديران پيشين ادعا دارند که دولت فعلی هيج يادی از کارهای آنان نمی کنند و در همه امور چنان تبليغ می کنند که گويا امور از دولت فعلی شروع شده است.

احساس متضادی پیدا کردم. از یک سو برایم این کار خیلی تلخ بود و از سویی  رندی ایران ازبرایم جالب بود و از طرفی مرا به این فکر برد که چرا این موضوع را درباره موضوعات دیگر نیز مراعات نمی کنند. از زمانی که خاتمی می آمد و پروژه های هاشمی را به نام خود افتتاح می کرد این سوال برایم بود. به روزنامه ایران مراجعه کردم. صفحه اول زیر لوگو این خبر را زده بود، به نظر من عملکرد روابط عمومی وزارت نیرو در این زمینه خیلی ضعیف و دیر هنگام بوده است ولی به هرحال اطلاع رسانی های از این قبیل همواره مورد استقبال روزنامه نگاران است:

معاون وزير نيرو در مراسم آبگيرى سد سيوند، به پرسش هاى منتقدان اين سد پاسخ داد.
مهندس رسول زرگر، معاون وزير نيرو در امور آب، در مراسم آبگيرى سد سيوند در پاسخ به انتقادهاى مطرح شده در مورد ساخت اين سد گفت: در مجموع، ۱۸ عنوان انتقاد در مورد ساخت سد سيوند وجود داشت كه در يك نگاه دقيق مى توان آنها را به ۵ دسته تقسيم كرد. نخست آن كه برخى نگرانى ها بابت غرق شدن محوطه هاى جهانى پاسارگاد و مقبره كوروش است. اما با توجه به فاصله اى كه ميان سد تا مقبره كوروش است، حداقل سدسيوند به ۳۵ ميليارد متر مكعب آب نياز دارد تا به مقبره برسد، درحالى كه تنها ۹۲ ميليون متر مكعب آب ذخيره مى كند. ضمن اين كه آخرين نقطه آبگيرى سد سيوند تا مقبره كوروش، ۷‎/۵ كيلومتر فاصله دارد و به اين دليل هرگز مقبره كوروش و پاسارگاد غرق نخواهد شد.
نگرانى دوم از بابت آب هاى زيرزمينى است و اين كه آبگيرى سد امكان دارد باعث بالا آمدن اين آبها كه در زير مقبره كوروش قرار گرفته است، شود. اين درحالى است كه آخرين نقطه آبگيرى سد سيوند تا مقبره كوروش در يك اختلاف ارتفاع ۳۵ مترى قرار گرفته است. نگرانى سوم از بابت رطوبت منطقه است. در حال حاضر وزارت نيرو دستگاه هاى فوق العاده پيشرفته اى را در نزديكى پاسارگاد نصب كرده كه هر لحظه رطوبت منطقه را كنترل مى كند. در صورتى كه درياچه سد سيوند باعث بالا رفتن رطوبت منطقه شود و دستگاه ها اخطار دهند، با تمام نيرو و امكانات و فناورى خود براى جلوگيرى از وارد شدن كوچكترين خدشه اى به پاسارگاد اقدام مى كنيم و اجازه نمى دهيم براى آن كمترين حادثه اى رخ دهد. وى گفت: نگرانى بعدى بابت از ميان رفتن منابع طبيعى است كه با نگاهى به ارقام موجود در اين زمينه، عمليات سدسازى همواره تهديد كننده اين بخش بوده است، اما پس از آبگيرى شرايطى به وجود آمده است كه نه تنها خسارت وارده جبران شده كه بر منابع طبيعى نيز افزوده شده است.
آخرين نگرانى مربوط به آثار باستانى موجود در تنگ بلاغى است كه آن نيز در پى ۳ سال اكتشافات باستان شناسى، مسئولان سازمان ميراث فرهنگى اعلام كردند كه اين اكتشافات تمام شده است.
* ۵۵ سال از مطالعه تا آبگيرى
نقطه يابى ساخت سد سيوند را در سال ۱۳۳۱ يك شركت آمريكايى به انجام رساند. از سال ۱۳۶۷ تا سال ،۱۳۷۳ شركت مهندسى سكو كار مطالعات ساخت سد را به اتمام رساند. در اوايل دولت سوم سازندگى (سال ۱۳۷۳)، ساخت سد سيوند آغاز شد. در دولت هاى اول و دوم رياست جمهورى سيدمحمد خاتمى، پروژه ساخت سد در مجموع ۷۹ درصد پيشرفت فيزيكى را تجربه كرد. روز سى ام فروردين ماه سال ۱۳۸۶ ثمره ۵۵ سال مطالعه، طراحى، اجرا و آبگيرى به بهره بردارى رسيد.

متن کامل