تغییر تیتر   

بالاخره مقاله ام را درباره انگلستان نوشته بودم ولی هرچه فکر می کردم تیتر خوبی به ذهنم نمی رسید، از سر ناچاری تیتر زدم:نگاهی به یک قرن تقابل ایران و انگلستان

خودم راضی نبودم ولی گفتم فاصله بیافتد شاید به ذهنم رسید. انتقاد دوستان را که دیدم گفتم تیتر را بر اساس نشانه های تاریخی تنظیم کنم ، باز هم ذهنم هنگ کرده بود. روباه پیر و آرش کمانگیر   محصول دوم بود که باز جالب نبود، یاد کلیله و دمنه می افتادم.

دیروز که برای شورای تیتر می رفتم به ذهنم رسید:تیر آرش در چشم روباه پیر مقاله را برای هفته نامه شما نوشته بودم و فکر نمی کردم بپسندند، اما استقبال کردند و در عوض کلی سر به سرم گذاشتند. اولین شورای تیتر در سال جدید بود و همه کلی انرژی داشتند و بازار SMS ها داغ بود. یکی از دوستان می گفت دکتر احمدی نژاد از مخابرات خواسته ۳۰ ٪ درآمدهایش از بابت پیامهای کوتاه را به خاطر سودی که نصیب مخابرات کرده به ایشان اختصاص دهند...

جالب ترین پیامهای کوتاه هفته در خصوص نیروهای انگلیسی بود از تور مسافرتی  گرفته تا علت دستگیری انگلیسی ها توسط منکرات مرزی!!!

متن کامل
۱۳۸٦/۱/٢۳ - محمد مهدی اسلامی