تاریخ، استبصار و غفلت سی ساله   

وقتی رهبر فرزانه انقلاب در دیدار با جمعی از تاریخ‌نگاران هشت سال دفاع مقدس با اشاره به تاریخ سازی‌های دروغین و هدفمندی که درباره دوران قبل از انقلاب و حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شده است، تأکید فرمودند باید در خصوص نگارش تاریخ صحیح و واقعی انقلاب اسلامی کاری جدی انجام و غفلتهای گذشته جبران شود، شاید برخی که عادت به تاویل سخنان رهبری دارند، گمان کردند این رهنمود، موضوعی فانتزی است که برای غنی نمودن کتابخانه‌ها مصرف دارد و آن را فاقد درجه بندی اهمیتی بالا دانستند.

متن کامل
۱۳۸٩/٢/٢٢ - محمد مهدی اسلامی

   نفاق‌های سه گانه و خطر امروز   

نفاق را موضوعی معطوف به حکومت می‌دانند. یا در زمان وجود حکومت رخ می‌دهد و یا در زمانی که احتمال شکل‌گیری یک حکومت جدی است. اگر مداقه‌ای در قرآن کریم انجام دهیم، در میابیم که در قرآن 35 بار کلماتی از ریشه نفاق ذکر شده است و 34 مورد آن در سوره های مدنی است. چون مسلمانان در مدینه صاحب قدرت و حکومت بودند و زمینه نفاق هم در چنین شرایطی بالفعل است. آنها که نفاق را در مکه نیز دنبال می‌کنند هم اذعان دارند که منافقین مکه کسانی بودند که با توجه به گفته‌های احبار یهود، از شکل‌گیری حکومت نبوی در آینده نزدیک مطلع بوده‌اند.

متن کامل