روزهایی که سالگرد شهادت اندرزگو نیست!   

وقتی بار دیگر تعجب یکی از دوستان را در اعلام تاریخ های گوناگون در معدود تقویم هایی که هنوز خود را پایبند به ذکر چنین ایامی می دانند، برای سالروز شهادت مجاهدی همچون شهید اندرزگو دیدم؛ چندان برایم تازگی نداشت. به خوبی به یاد دارم چندین سال پیش که یکی از پیشگسوتان مبارزه در یک نامه نگاری با وزارت ارشاد و رسانه ها قصد تذکر غلط مکرر سررسیدها در درج تاریخ شهادت شهید اندرزگو را داشت؛ به علت عدم دسترسی به اسناد ساواک و دیگر اسناد اثبات کننده ادعایش سختی های بسیار کشیده بود تا در نهایت توانست سندی از یک هم پرونده ای شهید اندرزگو را ارائه دهد که نشانگر روز شهادت وی بود؛ در آن ایام بسیاری از تقاویم 23 مردادماه را سالروز شهادت او اعلام می نمودند و این اشتباه به علت تقارن این تاریخ با اولین سالگرد قمری شهید اندرزگو پس از انقلاب بود...

متن کامل
۱۳۸٧/۸/٢٧ - محمد مهدی اسلامی

   خاطرات مادر بزرگ   

چندی پیش یکی از روزنامه نگاران دارای نگاهی کاملا متضاد با تلقی های من، پیشنهاد نوشتن مطلبی را داد که از همان روز به فکر آماده کردنش بودم. هیچگاه فکر نمی کردم به سوژه مشترکی با خانم مسیح علی نژاد برسم؛ اما اوایل مهرماه که برای رصد فضای سیاسی به وبلاگش سر زدم، دیدم پیشنهاد کرده است "شما که هنوز مادربزرگ دارید، و هنوز حرف می زند و حرف ها برای گفتن هم بسیار دارد ، کاری بکنید. هزار بازی یلدا و خاطره و جوک و چه و چه تا به حال در این وبلاگ راه انداخته‌ایم یک بار بیاید درمورد وبلاگ به آنها بگویید از آنها بخواهید هرچه دل تنگشان می‌خواهد .بگویند . بگویید که حرف شان را جمعی می‌خوانند ببینید چه می گویند بعد بی‌روتوش و بی‌ویرایش بگذاریدش در خانه مجازی‌تان و مهمانمان کنید به دیدن‌شان.  چشم‌های همه مادربزرگ ها دفترچه خاطرات ماست تا بسته نشد خوب نگاه کنیم و بگذاریم دیگران نیز بخوانند. "

این حاصل آن گفتگو است، اگرچه به دلیل آنکه همزمان با این فکر پیشنهادی هم از سوی "ذکر" داشتم که برای شماره آذرماه آنها مصاحبه ای با ایشان بگیرم و به همین دلیل با یک تیر دو نشان زدم. اما اشکال کار در این شد که ادبیات این گفتگو خیلی رسمی شد. راستی ایشان مادربزرگم هم نیست، مادر مادربزرگم است.

متن کامل
۱۳۸٧/۸/٢٢ - محمد مهدی اسلامی

   فتنه های پس از استیضاح و وظیفه اصولگرایان   

"فضای بی بند و باری در حرف زدن و اظهارات علیه دولت چیزی نیست که خدای متعال به آسانی از آن بگذرد." این سخنان درد آلود رهبر معظم انقلاب و اظهار ناخرسندی شدید از فضای تبلیغاتی و مطبوعاتی کشور ،تنها یک روز پس از جریان پر هیاهوی استیضاح کردان بود، استیضاحی که به گمان نگارنده مهر تاییدی بر اصولگرایی نمایندگان مردم بود. استیضاحی که با کارگردانی بسیاری از نمایندگان حامی دولت پیش رفت و حتی برخورد با فرد خاطی در ماجرای چک 5 میلیون تومانی نیز توسط نماینده حامیان دولت در جلسات 5+6 صورت گرفت و از این جهت نمی توان رنگ ضدیت دولت به آن داد. در این استیضاح فارغ از اینکه آقای کردان در جعل مدرک مقصر بوده است یا نه با ضدارزش های بزرگی همچون دروغ و فریب برخورد شد و در نهایت به دنبال عدم تبعیض مجلس در برخورد با خاطی، بر خلاف تصور روزنامه اعتماد ملی که نتیجه این استیضاح را یک بازی باخت- باخت برای اصولگرایان دانسته بود، یک پیروزی بزرگ و سرافرازی در پیشگاه ملت به ارمغان آورده شد.

متن کامل
۱۳۸٧/۸/۱٧ - محمد مهدی اسلامی

   اصالت نامزد حزبی، نقطه افتراق با تحزب اسلامی   

آقای کروبی چند ویژگی شناخته شده دارند که یکی از آنها صریح گویی و ایستادگی بر روی حرفی است که آن را -به درست یا نادرست- حق می دانند.

متن کامل