مواضع رییس جمهور در خصوص اسرائیل در گفتگو با رامین   

مطلب قبلی من به بحث "انتقال اسرائیل" ارتباط داشت. اما چون بخشی از یک پرونده بود؛ برای بسیاری از سوالها که برخی از آنها در نظرات مندرج شده بود؛ پاسخی نداشت. این بدان دلیل بود که در بخش های دیگر پرونده به آنها اشاره شده بود. شاید یکی از کامل ترین بخش های آن مصاحبه با "محمدعلی رامین" بود. مصاحبه ای که در ماه رمضان از اخبار ساعت 14 آغاز شد و با مناجات های پیش از اذان مغرب پایان یافت. یعنی چیزی حدود 5 ساعت مصاحبه... البته مقدار زیادی از زمان هم به بحث های حاشیه ای گذشت. بخشهایی که بیشتر به پرونده ارتباط داشت را برای چاپ در "برداشت اول" تحویل دادم. گمان می کنم برای کسانی که مواضع رییس جمهور درباره اسرائیل را دنبال می کنند، یک مصاحبه خواندنی است. به همین دلیل و همچنین به دلیل توزیع نه چندان مناسب نشریه مذکور (که توسط مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری منتشر می شود) این مصاحبه را در ادامه بر روی وبلاگ می گذارم:

متن کامل
۱۳۸٧/۱٢/٢٦ - محمد مهدی اسلامی

   جایگزین های سرزمینی در انتقال اسرائیل   

بعضی کارها در روزنامه نگاری روتین است و برخی کارها پر دردسر، اما اسم بعضی از کارها را تنها می توان گذاشت خریت! مدتی بود توبه کرده بودم از کارهای متفرقه و پر دردسر. تا اینکه دوستان گام به گام مرا در چند پروژه در دام انداختند. یکی دو تا از اینها خیلی اذیتم کرد و شاکی شدم که چرا توبه از این کارها را شکسته ام. هرچند به قول شاعر:
بر ما گنه توبه شکستن منویسید
کاین توبه بفرمان می ناب شکستیم
برخی از کارها اگرچه فرسایشی است، اما ماندگار است.
به هر حال این چند وقت چند کار سالنامه ای و ویژه نامه نوروزی و ... به تورم خورده بود که گرفتاری زیاد مهلت به روز کردن وبلاگ و سر زدن به دوستان مجازی را  نمی داد. بالاخره یکی از پروژه های فرسایشی، که در آوردن یک پرونده درباره "انتقال اسرائیل" برای نشریه برداشت اول بود، با چند مصاحبه داخلی و خارجی چاپ شد. به خصوص مصاحبه های خارجیش خیلی انرژی برد و تنها دو مصاحبه عایدم شد. مقاله خودم در این پرونده را، در ادامه آورده ام. امیدوارم با نقدهای منطقی بیش از سخنان احساسی مرا یاری کنید.

 

متن کامل
۱۳۸٧/۱٢/٢٤ - محمد مهدی اسلامی