گلایه ای از یک دیدار   

ابن بابویه ، این گورستان قدیمی تهران جای غریبی است؛  گورستانی که از صد سال پیش تا امروز خانه ابدی کسانی است که چهره در نقاب سرد آن گرفته اند و در میان آنها چهره های شهیر بسیاری به چشم می خورد. در آن میان سنگی بلند نظر را به خود جلب می کند، سنگی که برروی آن حک شده : سید حسین فاطمی، وزیر خارجه، مردی که تا آخرین نفس یک نام را تکرار کرد: وطنم ایران.

متن کامل
۱۳۸٧/۱/٢٩ - محمد مهدی اسلامی

   چه کسی اشتباهی است؟   

تعطیلات طولانی نوروزی یکی از ویژگی هایی که به همراه دارد کاهش مشهود فعالیت رسانه های مکتوب و حتی رسانه های اینترنتی است. این امر در کنار گفتگو در دید و بازدیدها، عموماً به تقویت تحلیل های عمومی به دور از القاهای رسانه ای منتهی می گردد.یکی از نقل های چنین محافلی به سریال های نوروزی بازمی گردد که به علت گستردگی مخاطب، از وجه اشتراک بالایی در گپ های فامیلی برخوردارند و کافی است که این سریال ها اندکی رنگ و بوی سیاسی داشته باشد تا این اپیدمی به شدت فراگیر شود؛ آن چنان که درباره "مرد هزار چهره" نیز رخ داد.

متن کامل
۱۳۸٧/۱/٢۱ - محمد مهدی اسلامی

   فرزندانی همچون عزت الله ضرغامی   


وقتی بر زندگی شهید دکتر باهنر به مناسبتی مطالعه می کردم، به یک شبه اتو بیوگرافی برخوردم. در میان آن شهید بزرگوار از خاطرات تدوین کتب درسی دینی به همراه برخی دیگر از همرزمانش، تعریف کرده بود که چگونه از غفلت رژیم بهره برده بودند و در آن کتابها به بچه ها بحث جهاد و مقابله با ظالم و غیره را آموخته و مبارزه سیاسی خود را پی گرفته بودند . متونی که چندین سال بعد، رژیم با کشیدن خطوطی با خودکار قرمز بر دور مطالب حساسیت برانگیزش ضمیمه پرونده مولفین کرده بود و آنرا سراسر علیه حاکمیت خوانده بود.


***


پیشتر مخالفت خود را با شیوه اجرای طرح امنیت اجتماعی و تقدم و تاخر مراحل آن در نوشته ای آورده بودم و تاکید کرده بودم با اصل اجرای چنین طرحی مخالف نیستم؛ بلکه شیوه ای ناصحیح دارد.

متن کامل
۱۳۸٧/۱/۱٠ - محمد مهدی اسلامی